KATARHIN ZATOKI HIPERTONIC SPRAY

Katarhin Zatoki hipertonic spray

50 ml

Katarhin Zatoki hipertonic spray to naturalna, hipertoniczna woda morska stosowana do nosa. Przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w trakcie nieżytu nosa, infekcji, zapalenia zatok, a także alergii i kataru siennego. Wyrób medyczny Katarhin zatoki hipertonic spray zapewnia oczyszczanie jamy nosowej i ułatwia oddychanie przez zmniejszenie obrzęku błon śluzowych i udrożnienie przewodów nosowych oraz ujść zatok przynosowych.

Składniki: naturalna woda morska, woda demineralizowana.


Sposób użycia: zdejmij nasadkę aplikatora. Naciśnij aplikator sprawdzając czy zawartość wyrobu jest uwalniana prawidłowo. Następnie delikatnie wsuń końcówkę aplikatora kolejno do każdego otworu nosowego i naciśnij przez 1 sekundę. Pojemnik ze sprayem do nosa może być używany pod dowolnym kątem. Po każdorazowym użyciu oczyść końcówkę aplikatora ciepłą wodą z mydłem a następnie dokładnie spłukaj i osusz. Nałóż nasadkę aplikatora z powrotem.

Dawkowanie: dzieci od 3 roku życia oraz dorośli 1-3 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby. U dzieci poniżej 3 roku życia stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

Środki ostrożności: w celu uniknięcia zakażenia zaleca się używanie jednego produktu Katarhin Zatoki hipertonic Spray, przez jedną osobę. nie wystrzykiwać pod skórę.W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu. W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) podanie Katarhin Zatoki hipertonic spray należy skonsultować z lekarzem.

Warunki przechowywania : przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 50°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi.
Katarhin Zatoki hipertonic spray pakowana jest w puszkę aluminiową. Zastosowano specjalny aplikator o anatomicznym kształcie, dostosowany również do nosów dzieci. opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik oraz puszkę o pojemności 50 ml z aplikatorem.
Masa netto: 50 ml

Wyprodukowano dla:
Dr Vita sp. z o.o.
ul. Sprzętowa 2
10-467 Olsztyn

×